Меню KDT
Революцияға дейін барлық жергілікті және губерниялық мұражайлар әртүрлі бөлімдердің – статистикалық комитеттердің, Орыс географиялық қоғамының мұрағат комиссияларының, жергілікті қоғамдардың – жаратылыстану, тарихи-археологиялық, қалалық үкіметтердің, земстволар мен жеке тұлғалардың қарамағында болды. Оларда…